Juodupe
Paieška:
NAUJIENOS    |   BENDRUOMENĖ    |   PARAPIJA    |   GIMNAZIJA

Reikalingas Flash Player 7 ar naujesnės versijos.
 
 
JUODUPĖ
 
VERSLAS
 
INFORMACIJA
 
GALERIJA
 
PARTIJOS
 
REKLAMA
 
 
 

Ar pritariate Juodupės LRSK rengiamam projektui "SPORTUOJANTI JUODUPĖ - SAUGI BENDRUOMENĖ"

Taip

Neturiu nuomonės

Ne

Balsuoti

 
 
 
PARAPIJA Spausdinti
Juodupės Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos parapija

P. Cvirkos g. 10, Juodupė
LT-42454 Rokiškio r.
Tel.: (8 458) 57 676
http://panevezys.lcn.lt/dekanatai/rokiskio/juodupe/

Dvasininkai

Kleb. psichol. mgr. Saulius KERAS
1975 03 13 * 1999 04 25 * 2005 11 08
Mob. tel. (612) 4 36 78

Juodupės parapija suformuota iš Onuškio ir Rokiškio parapijų dalių tarp pirmo ir antro pasaulinio karo. Įsikūrus Juodupėje audimo fabrikui, atsirado poreikis įsteigti atskirą parapiją. 1923 m. tai padaryti pavesta kun. Pranciškui Vainauskui, kuriam dėl žemės įsigijimo problemų nepavyko tai padaryti.1926 m. vysk. K. Paltarokas vėl ėmėsi žygių parapijai įsteigti, tačiau susidūrė su ta pačia žemės nuosavybės problema. 1934 m. Rokiškio vikaras kun. Jonas Bubas su parapijiečių pagalba iš Žemės reformos departamento išsireikalauja žemės ir pastato 18 m. x 6 m. ploto medinę koplyčią, kurią 1936 m. rugsėjo 20 d. pašventino Aušros vartų dievo Motinos garbei. 1937 08 10  Panevėžio vyskupas Kazimieras Paltarokas savo raštu juridiškai įkūrė Juodupės parapiją, kuriai priklausė 382 šeimos.

1938 m. gegužės mėnesį  padėti ir pašventinti bažnyčios pamatai. Buvo renkamas pigesnis, medinės bažnyčios variantas, nes reikėjo pastatyti ne tik bažnyčią, bet ir klebonijos trobesius. Naujajai kryžiškai bažnyčiai projektą padarė Rokiškio apskrities inžinierius Petras Lialys, vieta statybai buvo parinkta ant auksto kalnelio, dabartinių kapinių teritorijoje. Ši bažnyčia buvo trijų navų ir turėjo išmatavimus 24 m. x 13 m. x 7,5 m. bei 30 metrų bokštą. Dievui laiminant, statybos darbai ėjo sklandžiai ir tais pačiais 1938 m. spalio 16 d. Rokiškio dekanas kan. Jurgis Žitkevičius bažnyčią  pašventino.

Renesansinio stiliaus bažnyčios altorius statė A. Leviška iš Šiaulių. Didysis altorius buvo dviejų kondignacijų, kurio centre buvo paveikslas "Prie Aušros Vartų Dievo Motinos altoriaus besimeldžiantis šv. Kazimieras", viršuje šv. kankinės Julijos paveikslas. Paveikslus nutapė dailininkas Vytautas Palaima.altorius. Viename šoninų altorių buvo baroko stiliaus Nukryžiuotasis, atvežtas kartu su tabernakulu iš Kovarsko dvarininko Petro Legecko namų koplyčios. Antrame šoniniame altoriuje buvo to paties Vytauto Palaimos tapytas šv. Antano paveikslas.

Pastačius bažnyčią aplinkui buvo pradėta statyti ir kitus pastatus. 1939 m. Šauliai, vadovaujant  J. Cemnolonskiui, pastatė Šaulių namus. 1940 m. pastatyta dviejų aukštų mūrinė pradžios mokykla.  1944 m. prie Judupės 9 dienas vyko mūšis, kurio metu vienas po kito sudegė Šaulių namai, paštas, fabrikas ir nemaža privačių namų, liko stoveti tik bažnyčia. Liepos 30 d. nutilus patrankoms, naktį vokiečiams traukiantis, užsiliepsnoja ir  iki pamatų, su visais liturginiais reikmenimis, sudega vos šešerius metus stovėjusi Juodupės bažnyčia. Kadangi sovietų valdžia neleido atstatyti bažnyčios ant likusių pirmosios bažnyčios pamatų, buvo įrengta laikina bažnyčią klebonijos daržinėje, kurioje ir šiandien juodupiečiai meldžiasi.

Atgal   Į viršų
 Reikalingas Flash Player 7 ar naujesnės versijos.© Visos teises saugomos 2007     Tinklalapį prižiūri UAB "ROKVESTA" Tinklalapis patalpintas A.Judicko individualios įmonės serveryje