Juodupe
Paieška:
NAUJIENOS    |   BENDRUOMENĖ    |   PARAPIJA    |   GIMNAZIJA

Reikalingas Flash Player 7 ar naujesnės versijos.
 
 
JUODUPĖ
 
VERSLAS
 
INFORMACIJA
 
GALERIJA
 
PARTIJOS
 
REKLAMA
 
 
 

Ar pritariate Juodupės LRSK rengiamam projektui "SPORTUOJANTI JUODUPĖ - SAUGI BENDRUOMENĖ"

Taip

Neturiu nuomonės

Ne

Balsuoti

 
 
 
Bendruomenė Spausdinti

MIESTELIO BENDRUOMENĖS VEIKLA

Juodupės miestelio bendruomenė buvo įkurta 2003 m.kovo mėn. Išrinkta bendruomenės Taryba:

Petras  Marcijonas -tarybos pirmininkas
Genovaitė Kažemėkienė - pirm. pavaduotoja,
Aušra Kumpauskienė,
Virginijus Čeičys,
Antanas  Gricius,
Aldona Kulbeckaitė,
Janina Gavėnienė - iždininkė-buhalterė,
Dimitrijus Grozovas,
Kun. Vilmandas Gutauskas.

Nemažai laiko užėmė registravimo procedūros savivaldybėje, Registrų centre., sąskaitos atidarymas Žemės ūkio ( dabar AB bankas NORD LB) banke.

Dalyvauti bendruomenės veikloje pareiškė norą, t.y. parašė prašymus įstoti į bendruomenę apie 60 juodupiečių. Tai buvo mokytojai (12),vaikų darželio darbuotojai (7), ambulatorijos medikai (5), seniūnijos darbuotojai (2), verslininkai, kiti miestelio gyventojai. Nemažą dalį bendruomenės narių sudarė pensininkai, kurie, beje,ir liko vos ne aktyviausi nariai.

Bendruomenės taryba savo veiklą pradėjo nuo projektų kūrimo.Taip ieškojo lėšų veiklos pradžiai.

Parengtas projektas Baltijos-Amerikos partnerystės proramai (BAPP).buvo prašyta lešų bendruomenės centro (patalpų) įrengimui,būtiniausios technikos (kompiuterio.kopijavimo aparatūros) įsigijimui ir kt. Projektą priėmė,iškvietė į seminarą Vilniuje,ten pagyrė projektą ir...informavo,kad  technikos įsigijimui jie lėšų neskiria. Paaiškėjo,kad BAPP gali tik dalinai finansuoti kokį nors projektą. T.y. jei bendruomenė jo vykdymui turi dalį savo lėšų. O tų lėšų nebuvo . Tokia buvo pradžia.

Bendruomenės taryba savo veiklą tęsė. Vaikų darželio patalpose įrengtas kabinetas, LR Seimo narys Vytautas Saulis padovanojo bendruomenei kompiuterį, gimnazija perdavė kopijavimo aparatą. Taip atsirado sąlygos rašyti projektus ir tokiu būdu ieškoti tėšų bendruomenės veiklai plėsti. Parašyti projektai kartu su Juodupės šauliais dėl mokyklos šaudyklos atstatymo, dėl viešosios tvarkos miestelyje gerinimo. Tačiau finansavimo šių projektų vykdymui negauta. Veliau rajono savivaldybė ėmė po truputi skirti lėšų kaimo bendruomenėm.

Viena iš bendruomenės veiklos sričių tapo geros valios akcija „Padėkime neturtingų šeimų vaikams", kuri jau tapo tradicija - kiekvienų metų pabaigoje tarp Šv.Kalėdų ir Naujųjų metų renka padėvėtus, bet dar tinkamus nešioti vaikiškus drabužius bei  avalynę, jie kaupiami vaikų darželio patalpose, ten pat rengiama vakaronė socialiai remtinų vaikų šeimoms. Susirenka vaikai su mamomis,atsirenka tinkamus drabužėlius, vaikų darželio auklėtojos, meninio lavinimo centro moksleiviai parengia naujametinę programėlę- koncertą,  surengiamos kuklios vaišės, vaikai gauna dovanėles. Tam naudojamos už parašytus projektus gaunamos lėšos iš savivaldybės skiriamų kaimo bendruomenėms pinigų. Tik tų lėšų iki šiol  skiriama labai mažai- tik pusė projektuose prašomos sumos arba dar mažiau.

Bendruomenė vykdo ir šiuolaikinę šviečiamąją veiklą: 2004 - 2005 metais buvo vedami kompiuterinio raštingumo kursai, gimnazija leido naudotis kompiuteriais,dėstė informatikos mokytojas. Kursus per tris ar keturis etapus baigė per 50 žmonių. Už parašytą projektą „ Bendruomenės informacinio (mokymo) centro kūrimas „ buvo gauta lėšų, jos panaudotos anglų kalbos kursams pravesti.Šiuos kursus baigė keliolika juodupiečių.

Prasidėjo bendravimas su kitomis kaimo bendruomenėmis.Buvo parengtas bendras projektas su Kavoliškio bendruomene „ Seminaras „Mokosi kiekvienas". Seminaras įvyko Kavoliškyje, jame dalyvavo ir juodupiečių bendruomenės aktyvas. Užmegsti ryšiai su Latvijos respublikos Aknistės bendruomene. Jame dalyvavo ir Juodupės bendruomenės pirmininkas. Seminarą vedė svečiai iš Suomijos. Gauta labai daug geros informacijos, tik, deja, jos panaudoti mūsų sąlygomis beveik neįmanoma, nes ten, Suomijoje, kaip ir Latvijoje, daug palankesnės sąlygos bendruomenių veiklai , visai kitos finansavimo iš valstybės galimybės.

Bendruomenė leido vietinį laikraštį „Juodupės žinios". Išėjo apie 10 numerių, tačiau jis didelio juodupiečių susidomėjimo nesulaukė, buvo platinamas parduotuvėse, paštė už simbolinę 40 - 50 cnt. kainą, kad padengti leidimo, spausdinimo išlaidas. Pragulėdavo platinimo vietose savaites ir mėnesius... Todel jo leidimas buvo nutrauktas,nes tam nebuvo lėšų.

2006 m. įvyko ataskaitinis bendruomenės susirinkimas, aptarti darbo rezultatai, perrinkta bendruomenės taryba. Šiuo metu ji yra tokios sudėties:

1. Petras Marcijonas - tarybos pirmininkas,
2. Genovaitė Kažemėkienė - pirmininko pavaduotoja,
3. Aušra Kumpauskienė - iždininkė-buhalterė,
4. Janina  Gaveniene - sekretorė,
5.Virginijus Čeičys - narys,
6. Irena Kirstukienė - narys,
7.Genovaitė Naikelienė - narys,
8.Vidmantas Meilus - narys.

Įkurtas senolių ( pensininkų) klubas. Jam vadovauja: buvusio fabriko „Nemunas" pensininkų grupei - G.Naikelienė, mokytojų pensininkų grupei - Pranas Vėta.

Dar viena bendruomenės veiklos sritis, jau irgi tapusi tradicija , tai gražiausios miestelio sodybos  konkursai „Graži tavo sodyba - gražus mūsų miestelis". Kiekvienų metų vasaros pabaigoje, komisija, kurią sudaro bendruomenės tarybos nariai ir seniūnė vykdo sodybų apžiūrą ,atrenka gražiausiai tvarkomas sodybas . Bendruomenės tarybos pirmininkas rašo projektus dėl lėšų paskatinimams ir apdovanojimams skyrimo. Rajono savivaldybe pagal pateiktus projektus kasmet skiria šiek tiek lėšų ,bet ne tiek,  kiek prašoma .padeda ir Rokiškio miškų urėdas. Už tas lėšas keli gražiausiai tvarkomų sodybų šeimininkai apdovanojami taip vadinamais Dovanų čekiais po 50 lt. Už juos Rokiškio medelyne jie gali įsigyti sodinukų. Kiti apdovanojami Padėkos raštais, surengiama vakaronė prie kavos puodelio. Šis konkursas vis labiau tampa populiarus, tikrai skatina juodupiečius gražiau, išradingiau tvarkyti savo namų , taip pat ir daugiabučių, aplinką.

Bendruomenės tarybos, senolių klubo iniciatyva suaktyvėjo pensininkų veikla. Pensininkai  skatinami nors kiek atitrūkti nuo pilkos kasdienybės. Vienas iš būdų - išvykos, ekskursijos į įvairias Lietuvos vietas. Pensininkų grupės vyko į Grūto parką ,Druskininkus, Rumšiškių liaudies muziejų,į Kauną, Šiaulius -Kryžių kalną, prieš Kalėdas vyko į Vilnių pasigrožėti papuoštu Vilniumi iš Savivaldybės dangoraižio, aplankė bažnyčias. Vasarą 20 žmonių grupė savaitę ilsėjosi prie jūros Palangoje, grįždami aplankė Kryžių kalną. Vykstama už savas lėšas, bet bendruomenė stengiasi  nors dalį jų kompensuoti iš bendruomenės lėšų. Atrodo taps tradicija rengti pensininkų vakarones. Viena tokių jau įvyko šių metų pavasarį. Joje susirinko per 30 žmonių, dalyvavo ir linksmino Rokiškio  „Bočių" ansamblis.Tam renginiui nemokamai leido naudotis kavinės „Papartis" savininkai Kažemėkai,dalį lėšų skyrė bendruomenė. Tokias vakarones numatoma rengti ir ateityje.

Bendruomenės taryba aktyviai dalyvavo ruošiantis ir pravedant miestelio ir buvusio fabriko 100 metų jubiliejų: prisidėjo renkant lėšas, bendruomenės pirmininkas kreipėsi į buvusius juodupiečius, dabar pasiturinčius verslininkus dėl paramos šiam renginiui prašydamas paremti pervedant į bendruomenės sąskaitą 2 proc. nuo sumokėtų mokesčių Pavyko surinkti šiek tiek lėšų apmokėti už tai progai pagamintą miestelio herbą.Buvo rašomi projektai: Nyderlandų fondui, taip pat Nacionalinei mokėjimo agentūrai .Iš Nyderlandų fondo gauta 5000,- lt miestelio muziejaus perkėlimui į kultūros namus ir čia jo įrengimui, iš Nacionalinės mokėjimų agentūros pagal pristatytą projektą gauta 17000.- lt. Už jas kultūros namams nupirkta garso aparatūra. Šiuo metu dalis Kultūros namų ( 141 kv. m. scena) pagal panaudos sutartį perduota miestelio bendruomenei.   

Bendruomenės iniciatyva miestelio muziejus pasipildė nauja ekspozicija - miestelio nuotraukomis „iš paukščio skrydžio".Bendruomenės tarybos pirmininkas suorganizavo sraigtasparnį, iš jo ir buvo padarytos tos nuotraukos.Dabar jos dažnai dedamos ant reklaminių leidinių apie Juodupę kvietimų į renginius Juodupėje, suvenyrų ir pan.

Pagal esamas galimybes miestelio bendruomenė veikia toliau. Jos veikla galėtų būti žymiai efektyvesnė, jei ne bent jau dvi bėdos: tai nemažos dalies juodupiečių, tame tarpe ir laikančių save bendruomenės nariais,  pasyvumas. Iš pokalbių su žmonėmis paaiškėja, kad jie norėtų to ir to ,bet patys ką nors daryti vengia („ką čia aš ..."). Antra „bėda" - lėšų trūkumas. Ir mūsų rajono savivaldybė ir Vyriausybė bendruomenes iki  šio remia aiškiai nepakankamai.

2009 m. rugpjūčio 27 d. įvyko Juodupės  bendruomenės susirinkimas, apdovanoti gražiausių sodybų šeimininkai, perrinkta bendruomenės taryba.

Nauja Juodupės miestelio bendruomenės taryba:
1. Aušra Kumpauskienė
2. Janė Gavėnienė
3. Genovaitė Naikelienė
4. Drąsutė Jarušauskienė
5. Virgilijus Čeičys
6. Valentina Mickienė
7. Andrius Gudeikis
8. Milda Kavoliūnienė
9. Dalia Gargažinienė
10. Loreta Lekandrienė
11. Sigitas Kažemėkas
12. Laimutė Sadauskienė
13. Liucija Venclovienė
14. Rasa Jasinevičienė
15. Rytis Andriuškevičius
16. Petras Kažemėkas
17. Irena Kirstukienė

Po savaitės 2009 m. rugsėjo  02d. įvyko  bendruomenės tarybos susirinkimas Petro ir Genutės Kažemėkų kavinėje.
Netekus didžiai gerbiamo ilgamečio bendruomenės pirmininko Petro Marcijono, ir  Genutei Kažemėkienei atsisakius pavaduotojos pareigų, vyko naujo bendruomenės pirmininko  rinkimai.

Slaptu balsavimu: 12 balsų  už Rytį Andriuškevičių, 5 už Drąsutę Jarušauskienę, R.Andriuškevičius išrinktas Juodupės miestelio bendruomenės pirmininku.

Bendruomenės pirmininkas Rytis Andriuškevičius šiuo metu dirba Juodupės girininkijos girininku. Jam buvo suteikta teisė išsirinkti pavaduotojus.
Išrinkti pavaduotojai:
1. Drąsutė Jarušauskienė
2. Andrius Gudeikis
Daugumos  bendruomenės tarybos narių  balsais išrinktos: sekretore - Janė Gavėnienė, buhaltere - Milda Kavoliūnienė.

Atgal   Į viršų
 Reikalingas Flash Player 7 ar naujesnės versijos.© Visos teises saugomos 2007     Tinklalapį prižiūri UAB "ROKVESTA" Tinklalapis patalpintas A.Judicko individualios įmonės serveryje